Anel

Anel

Fragmento de anel partido na horizontal e na vertical.